Home > News >

Eko sklad je razpisal nove subvencije

Wir entschuldigen uns dafür, dass diese Seite nocht nicht auf Deutsch vorhanden ist. Bis zur entsprechenden Übersetzung nehmen Sie bitte Vorlieb mit der Google Version. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

12.08.2016

Poleg že razpisanih subvencij za energetske prenove stanovanjskih hiš, je Eko sklad razpisal tudi subvencije za prenovo starejših blokov in večstanovanjskih zgradb.


 

Eko sklad je objavil nov razpis za subvencioniranje energetske prenove starejših blokov in večstanovanjskih zgradb. Do subvencij so upravičeni vsi etažni lastniki stanovanj, poleg fizičnih oseb torej tudi podjetja in stanovanjskih skladi.

Z novim razpisom lahko dobite subvencije za:

  • toplotno izolacijo fasade
  • toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
  • optimizacijo ogrevalnega sistema
  • obsežno energetsko prenovo zgradbe

 

S subvencijami želijo sbodbuditi čim bolj obsežne energetske prenove zgradb, zato je delež sofinanciranja obnove večji, če se boste odločili za izvedbo večih ukrepov.

Več o višinah subvencij in razpisnih pogojih si lahko preberete na spletnih straneh Eko sklada.

Če se odločate za enrgetsko prenovo svojega doma, vam svetujemo, da se najprej obrnete na energetske svetovalce naše Energetske klinike

Na osnovi opravljene analize zgradbe vseh dejavnikov, ki vplivajo na energijsko varčnost objekta, in energetskih posnetkov (termovizije) ter analize rabe energije, vam bodo pripravili konkretne rešitve za učinkovito sanacijo stavbe.

Prav tako vam pripravimo načrt sanacije objekta ter izračun prihrankov energije in stroškov ob upoštevanju podanega predloga. Na osnovi pridobljenih podatkov se boste lažje in predvsem prav odločili o obsegu in izboru ukrepov sanacije.